Malawi wordt vaak (tussen de grotere omliggende Afrikaanse landen) vergeten. Dit terwijl het een van de armste landen ter wereld is. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie zeer zorgelijk. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Malawi ruim vijfenzestig procent van de bevolking onder de armoedegrens.

Ruim vijftig procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Hoewel de basisscholen gratis en voor zowel jongens als meisjes toegankelijk zijn, is de schoolluitval in Malawi hoog. Gebrekkig lesmateriaal en lessen in de open lucht (ook in de regentijd) dragen er o.a. toe bij dat ouders hun kinderen gemakkelijk thuis houden. Zeker als hun hulp thuis goed gebruikt kan worden bij het werken op het land of in het huishouden. Voor ons was het heel duidelijk, Malawi heeft dringend hulp nodig. Daarom werken we stap voor stap aan projecten die bijdragen aan betere scholing en gezondheid. En een betere toekomst voor kinderen.