Renske Bootz – Voorzitter
In Nederland werk ik als schoolleider in het voortgezet onderwijs. Toen ik in 2008 met ons gezin een aantal maanden in Malawi was, heb ik uitgebreid kennis kunnen maken met het onderwijssysteem en –organisatie in Malawi. Meer dan ooit werd me daar duidelijk: onderwijs is dé voorwaarde voor een goede toekomst en onderwijs moet een afdwingbaar grondrecht zijn voor íeder kind in de wereld. Met mijn inspanningen voor de stichting Warm Hart voor Malawi hoop ik zelf een bijdrage te kunnen leveren aan een goede toekomst van zoveel mogelijk kinderen in Malawi.

Rob Penning – Penningmeester
Tijdens een toeristisch bezoek met ons gezin aan Zambia en Malawi een aantal jaren geleden, bezochten we het schoolproject van de Stichting Warm Hart voor Malawi. De vonk sloeg direct over en de fascinatie voor Afrika in het algemeen en het werk van de stichting in het bijzonder, werd alleen maar sterker. Tijdens een toeristisch bezoek met ons gezin aan Zambia en Malawi een aantal jaren geleden, bezochten we het schoolproject van de Stichting Warm Hart voor Malawi. De vonk sloeg direct over en de fascinatie voor Afrika in het algemeen en het werk van de stichting in het bijzonder, werd alleen maar sterker. Het is mij duidelijk dat de directe hulp zoals de stichting die biedt, zonder tussenkomst van allerlei overheden of grote ngo’s, voor de lokale bevolking en de leerlingen die wij ondersteunen het beste werkt. Ik ben ervan overtuigd dat veel leerlingen die ik vaak persoonlijk ken door de inspanningen van de Stichting een veel betere toekomst tegemoet gaan dan als ze onze hulp niet hadden gehad.  Ik ben er trots op daar zelf een steentje aan bij te dragen.

Joke Penning – bestuurslid
Ik ben Joke Penning en heb 35 jaar voor de klas gestaan als docent in het VO. Sinds 2009 ben ik bestuurslid van de stichting Warm Hart voor Malawi, waarbij ik mij met name bezighoud met ons leerlingvolgsysteem. Een a twee keer per jaar bezoek ik onze leerlingen en kom dan weer helemaal “opgeladen gemotiveerd” terug, omdat ik zie, dat onze zeer directe hulp echt leidt tot meer kansen, een betere toekomst voor deze jonge mensen. Voor wie anders op 12-13-jarige leeftijd onderwijs stopt.

Voor mij voelt het als een win-win-situatie. Onze leerlingen zijn er ontzettend mee geholpen en ik vind het heerlijk om jonge mensen vooruit te helpen.

Michiel  Bootz – bestuurslid
In Nederland werk ik als inmiddels al heel wat jaren als schoolleider in het basisonderwijs. Elke dag zie ik hoeveel geluk mijn leerlingen hebben dat hun wiegje in Nederland heeft gestaan. Toen ik in 2008 tijdens ons verblijf in Malawi zag hoe weinig kansen de kinderen daar hebben, heb ik besloten mijn steentje bij te gaan dragen. Als bestuurslid van Stichting Warm Hart voor Malawi doe ik dit door in Nederland veel mensen te enthousiasmeren om in actie te komen en in Malawi door onze Warm Hart  studenten daar regelmatig te bezoeken en te coachen om hun onderwijsdromen waar te gaan maken. Rechtstreeks en recht uit het hart.

Eke Zijlstra – bestuurslid
Mijn betrokkenheid bij de Stichting Warm Hart voor Malawi dateert alweer van ruim 4 jaar geleden. Bij mijn afscheid als bestuursvoorzitter van een groot klinisch opleidingsziekenhuis in Heerlen, werd een groot bedrag bij elkaar gebracht voor de Stichting. Van dit bedrag kon de maternity ward in het Kabadula Hospital worden gerenoveerd en uitgebreid. Om met eigen ogen te zien hoe de situatie in “ons ziekenhuisje” was zijn mijn vrouw Annemarie en ik 2 jaar later zelf gaan kijken. Je beseft dan weer hoe rijk en bevoorrecht we in Nederland zijn en hoeveel er nog te doen is in Malawi. We waren zeer onder de indruk van de problematiek in dat land, maar zagen tegelijkertijd dat met beperkte middelen mooie resultaten te bereiken zijn. Niet in de laatste plaats voor de leerlingen en studenten die dankzij onze Stichting naar school kunnen gaan.

Graag ging ik dan ook in op het verzoek van het bestuur van de Stichting om deel uit te gaan maken van het bestuur met speciale aandacht voor de gezondheidszorg. Een terrein waar ik, na mijn studie, mijn hele werkzame leven als directievoorzitter/voorzitter Raad van Bestuur in alle sectoren van de gezondheidszorg heb gewerkt. Na mijn pensionering heb ik en aantal toezichthoudende functies c.q. commissariaten aanvaard, onder andere in het bankwezen, de gezondheidszorg en culturele en maatschappelijke instellingen. Ik heb nu de eerbiedwaardige leeftijd van 65 jaar bereikt. Annemarie en ik hopen ons de komende jaren te kunnen blijven inzetten voor de mooie doelen van onze Stichting Warm Hart voor Malawi.

Peter van Heuveln – bestuurslid
Een paar jaar geleden heb ik een overstap gemaakt naar het onderwijs en geef inmiddels dagelijks les aan leerlingen in de derde en vierde klas VMBO in het vak Economie.
Ik merk dat leerlingen het soms niet leuk vinden om veel te moeten lezen of luisteren, maar ze zijn altijd nieuwsgierig en willen graag aan de slag. Als je de kranten leest dan lijkt het onderwijs in Nederland kommer en kwel, maar ik kan u verzekeren dat ons onderwijs in vergelijking tot een land als Malawi op een zeer hoog niveau staat, hoewel we natuurlijk altijd kunnen verbeteren. Het is leuk en uitdagend tegelijk om met jonge mensen op zoek te gaan naar hun dromen en mogelijkheden.  De startkansen zijn in Nederland fantastisch, hoewel sommige leerlingen zich dat moeilijk kunnen voorstellen.

Ik zou m’n leerlingen graag mee willen nemen naar Malawi om te laten zien hoeveel de leerlingen er daar voor over hebben om naar school te mogen gaan. Om te ontdekken dat welvaart helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar dat het wel allemaal in de schoolbanken begint. Kennis en vaardigheden zijn de sleutel naar een beter leven. Ik help de stichting graag met de vaardigheden die ik ooit zelf heb geleerd: communicatie en verkooppromotie.

Paulette van Roekel – bestuurslid