Ons verhaal

“Kansen creëren voor die kinderen die het zo hard nodig hebben.” Dat is wat wij als Stichting Warm Hart voor Malawi wil bereiken. Wij willen – door rechtstreekse, kleinschalige hulp – kansarme kinderen in Malawi een kans bieden op een betere toekomst: onderwijskansen en mogelijkheden om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Kinderen die studeren zijn namelijk in staat om voor zowel zichzelf als voor de mensen om hen heen een betere toekomst te creëren.

In Malawi is er veel schooluitval. Dit komt onder andere doordat kinderen thuis moeten werken of omdat ze uitgehuwelijkt worden. Er is geen geld om door te studeren.

De afgelopen jaren werkte we met Stichting Warm Hart voor Malawi aan de verbetering van het basis- en middelbaaronderwijs in het district Nsaru. Aangezien goede gezondheid een basisvoorwaarde is voor deelname aan elk ander facet van het leven, kon de stichting er niet omheen om voor een klein deel te participeren in gezondheidsprojecten in Nsaru.

De komende jaren willen wij ons richten op het verstrekken van schoolbeurzen aan kansarme maar zéér gemotiveerde studenten.  Deze studenten hebben het basis- en middelbaar onderwijs afgerond dankzij donaties van de stichting. Ze hebben de ambitie, ‘de droom’, om door te studeren. Bijvoorbeeld om dokter, journalist of laborant te worden. Stichting Warm Hart voor Malawi wil deze dromen verwezenlijken

Deze kinderen die al vanaf de basisschool gesponsord worden, moeten een rolmodel worden voor andere kinderen. Ze inspireren andere kinderen dat er mogelijkheden zijn om door te leren. Zo worden er voorbeelden gecreëerd in de lokale omgeving.

Waarom Malawi?

Malawi wordt vaak (tussen de grotere omliggende Afrikaanse landen) vergeten. Dit terwijl het een van de armste landen ter wereld is. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie zeer zorgelijk. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Malawi ruim vijfenzestig procent van de bevolking onder de armoedegrens.

Ruim vijftig procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Hoewel de basisscholen gratis en voor zowel jongens als meisjes toegankelijk zijn, is de schoolluitval in Malawi hoog. Gebrekkig lesmateriaal en lessen in de open lucht (ook in de regentijd) dragen er o.a. toe bij dat ouders hun kinderen gemakkelijk thuis houden. Zeker als hun hulp thuis goed gebruikt kan worden bij het werken op het land of in het huishouden. Voor ons was het heel duidelijk, Malawi heeft dringend hulp nodig. Daarom werken we stap voor stap aan projecten die bijdragen aan betere scholing en gezondheid. En een betere toekomst voor kinderen.