Ons verhaal

De stichting Warm Hart voor Malawi bestaat sinds 2006 en telt op dit moment 7 bestuursleden. Ieder van ons kwam op een andere manier in aanraking met Malawi. De een via ontwikkelingshulp, de ander via uitzending met het gezin en anderen door vakantie. Wij werden allemaal geraakt door de enorme armoede, de hoge kindersterfte en de geringe onderwijskansen ter plaatse. We besloten een stichting op te richten om kinderen in Malawi een kans te kunnen bieden op een betere toekomst. Kansen creëren voor die kinderen die dit zo hard nodig hebben.

Ook al is Malawi voor Afrikaanse begrippen een klein land (bijna drie keer zo groot als Nederland), als kleine stichting een heel land ondersteunen is uiteraard niet haalbaar. Daarom besloten we onze aandacht te concentreren op één district en kozen daarvoor het bij ons meest bekende Nsaru district. Nsaru ligt op een kleine twee uur rijden van de hoofdstad Lilongwe. Onze activiteiten concentreren zich op de domeinen onderwijs en gezondheidszorg. Bij al onze activiteiten werken we zeer nauw samen met de lokale gemeenschap. Door schoolbeurzen te verstrekken aan kansarme maar zéér gemotiveerde leerlingen en te investeren in de lokale gezondheidszorg, verbeteren we samen mét de lokale gemeenschap de kansen van deze kinderen in Nsaru.

Waarom Malawi?

Malawi wordt vaak (tussen de grotere omliggende Afrikaanse landen) vergeten. Dit terwijl het een van de armste landen ter wereld is. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie zeer zorgelijk. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Malawi ruim vijfenzestig procent van de bevolking onder de armoedegrens.

Ruim vijftig procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Hoewel de basisscholen gratis en voor zowel jongens als meisjes toegankelijk zijn, is de schoolluitval in Malawi hoog. Gebrekkig lesmateriaal en lessen in de open lucht (ook in de regentijd) dragen er o.a. toe bij dat ouders hun kinderen gemakkelijk thuis houden. Zeker als hun hulp thuis goed gebruikt kan worden bij het werken op het land of in het huishouden.  Voor ons was het heel duidelijk, Malawi heeft dringend hulp nodig. Daarom werken we stap voor stap aan projecten die bijdragen aan betere scholing en gezondheid. En een betere toekomst voor kinderen.