Om te zorgen dat een student niet hoeft te stoppen tijdens zijn studie als een donateur afhaakt, reserveren wij een gedeelte van onze inkomsten. Dit zorgt ervoor dat deze student zijn studie af kan maken, mits hij goede cijfers blijft houden en niet frequent afwezig is.

Indirecte projectkosten zijn alle kosten die gemaakt worden i.v.m. toezicht, bezoek aan projecten en representatiekosten. Overige kosten zijn werving en beheerskosten, zoals bank en administratiekosten. Deze kosten bedragen zo’n 3,5% van alle inkomsten. Dit betekent dat van elke euro 96 eurocent rechtstreeks in onze projecten wordt gestoken.

Wilt u meer informatie, lees dan ons financiële jaarverslag 2019.